POWRÓT

TERENOZNAWSTWO

 

 Sztuka orientacji w terenie

 
 

Terenoznawstwo - jest to sztuka orientacji w terenie, odczytywania i sporządzania map, posługiwania kompasem, busolą itp. Znajomość z terenoznawstwa powinno być jednym z ważniejszych wśród osób, które pragną zajmować się turystyką. Trudno jest uprawiać turystykę nie dysponując pewnym zasobem wiadomości i umiejętności z zakresu terenoznawstwa.

Terenoznawstwo jest przydatne w różnych rodzajach działalności człowieka, umożliwia dokonanie opisu (słownego lub graficznego) terenu pod kątem jego wykorzystania dla turystyki kwalifikowanej, do prowadzenia prac badawczych w obszarze nieznanym lub mało znanym, przeprowadzania ćwiczeń i gier terenowych (np. harcerskich), a także zawodów sportowych (np. biegów na orientację).
Na tej stronie znajdziesz informacje, które Ci pomogą przyswoić i opanować niektóre zagadnienia związane ze sztuką orientowania się w terenie, posługiwania się mapą, jak i techniką pomiarów w terenie.
Zagadnienia

  • teren i jego właściwości,
  • czytanie map, szkiców terenu i praca na nich,
  • sposoby orientowania się w terenie w dowolnych warunkach,
  • najprostsze sposoby wykonania pomiarów w terenie i szkiców terenu,
  • gry i zabawy organizowane w terenie

Topograficzne elementy terenu - »»» 
Najprostsze sposoby wykonywania pomiarów w terenie - »»» 
Mapy i ich treść - »»» 
Orientowanie się bez mapy i marsz na azymut - »»» 
Orientowanie się w terenie wg mapy - »»» 


Topograficzne elementy terenu »»» 


  

 (C) 2015-2016 Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. All Rights Reserved