POWRÓT

PLANY PRACY KOŁA

 Plany i cele

   

    Decyzją nr 2/2008 Rektora Kolegioum Karkonoskiego z dnia 7 stycznia 2008 r., zostało zarejestrowane przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej Koło Fotograficzne "KONTRAST". Celem działalności Koła jest poznawanie technik cyfrowych w obróbce fotografii ze szczególnym zwróceniem uwagi na cyfrowe techniki fotograficzne oraz komputerową obróbką zdjęć, ale nie tylko. Dodatkowo przedmiotem zainteresowania będzie szeroko rozumiana turystyka i rekreacja, historia oraz wiedza z graficznych technik komputerowych. Koło posiada swoje malutkie studio.

 

Statutowe cele, jakie stawia sobie Koło to:

 • Rozwijanie zainteresowań studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego w zakresie fotografii i grafiki komputerowej,
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacji wyników prac członków Koła,
 • Promocja indywidualnych osiągnięć członków Koła oraz Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej,
 • Utworzenie akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych zainteresowaniach tematyką fotografii, integracja inicjatyw i pomoc w realizacji projektów członków Koła.
 • Rozwój i samokształcenie członków koła w dziedzinie fotografii i grafiki komputerowej.
 • Działalność popularyzatorska mająca na celu rozpowszechnianie wiedzy na tematy związane z pracą Koła.
 • Rozwijanie osobowości członków Koła.
 • Promowanie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego oraz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • Podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła indywidualnych bądź zespołowych prac fotograficznych w przydzielonym laboratorium i w terenie.
 • Organizowanie spotkań, wykładów, zebrań, konferencji i dyskusji ze specjalistami z dziedziny fotografii.
 • Organizowanie wystaw i prezentacji prac członków Koła.
 • Organizowanie konkursów fotograficznych.
 • Statut Koła Fotograficznego "KONTRAST" »»» 
 •   

   (C) 2015/2016 Wydział Przyrodniczo-Techniczny. All Rights Reserved